Myrarkivet ved Bioforsk Jord og miljø 
Klikk eller dra ut firkant rundt objekt i kartet for å finne meir informasjon Data Klikk, hald inne og dra muspeikaren for å flytte deg rundt i kartet Flytt Dra ut ein firkant rundt det området du er interessert i å zoome inn på Zoom inn Klikk på denne knappen for å vise kartet i mindre målestokk Zoom ut Klikk her for å vise heile fylket Zoom heilt ut Klikk her for å zoome til forrige utsnitt Zoom forrige Klikk her for å lese hjelpetekst Hjelp