Slik henter du data om en lokalitet:
Tegn en liten firkant rundt den lokaliteten du vil se på.

Og slik bruker du noen av trykknappene:

Zoome ut og inn
Se på data


Symbolforklaringer i kartet:konvensjonell driftøkologisk drift