Ringdiagonalen - grunnvannstand
Velg brønn(er) for å se grunnvannstanden:
L2 Løsmasse butikk
L1 Løsmasse Liveien 5
F3 Fjell, stadion
F2 Fjell, øst veikryss
F1 Fjell, syd veikryss
Startdato: 
Sluttid: 
Vis vannstand som:
Dybde under terreng
Høyde over havet
Målefrekvens:
DøgnTimeAlle data