Bioforsk i Norge 
Klikk eller dra ut firkant rundt objekt i kartet for å finne mer informasjon Data Klikk, hold inne og dra muspekeren for å flytte deg rundt i kartet Flytt Dra ut en firkant rundt det området du er interessert i å zoome inn på Zoom inn Klikk på denne knappen for å vise kartet i mindre målestokk Zoom ut Klikk her for å vise hele landet Zoom heilt ut Klikk her for å zoome til forrige utsnitt Zoom forrige Klikk her for å lese hjelpetekst Hjelp